Πολιτική Επιστροφών

Δικαίωμα επιστροφής :

Έχετε το δικαίωμα επιστροφής ενός προϊόντος εντός 14 ημερών από την παραλαβή του και εφόσον τηρείτε τις παρακάτω προϋποθέσεις :

  • Το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στην κατάσταση που βρισκόταν κατά την αρχική του παραλαβή καθώς και στην συσκευασία του. Προϊόντα που χρειάζονται συναρμολόγηση και έχετε προβεί σε αυτήν ΔΕΝ επιστρέφονται.
  • Θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα παραστατικά (απόδειξη ή τιμολόγιο).
  • Τα έξοδα της επιστροφής επιβαρύνουν πάντα τον πελάτη.
  • Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται σε περίπτωση που το προϊόν που σας εστάλη είναι λάθος ή ελλαττωματικό εξ’ ολοκλήρου.

Εν συνεχεία, εντός 14 ημερών από την παραλαβή του ως άνω προϊόντος, θα σας καταθέσουμε το αντίτιμο της αγοράς του στο λογαριασμό που θα μας υποδείξετε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, μπορείτε να συμβουλευτείτε σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.